Beauty2013. 4. 22. 11:22

 

스카프추천,여성스카프

 

봄가을 코디

 

 

 

 

요즘 날씨가 쌀쌀해서 스카프하나 구입했습니당

이틀 하고 4시간 끝에 고른 스카프~

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

가로 172cm X 105Cm

 

 

 

색상 : 베이지그레이, 연그레이, 브라운오렌지, 머스터드브라운, 블랙, 그레이블랙, 오렌지그레이, 레드

 

스카프 색상이 다양해서 고르는데 고민을 아주 많이했어요

 

 

 

 

 

착용샷! 넓이도 넓고 길이도 길어서

다양하게 연출할 수 있다는 장점!

 

 

 

패턴이 여러가지 섞여있어서 어느 옷에나 잘 어울려요

 

 

 

 

 

 

 

 

\14,000원의 행복

 

 

 

 

 

 

 

인정이가 인정

 

 

 

 

 

Posted by 미스빅로그。

댓글을 달아 주세요