Etc2013. 5. 10. 15:31

 

 SNL 코리아 신화 전진 에릭 앤디 유세윤 웃긴 움짤 사진

 

 

다가와다가와 줘 베이베

 

 

빠라바라바라밥

 

 

 

 

 

 

6.25전쟁이 왜 났는 줄 알아?

 

 

 방심해서

 

앤디 하트 춤

 

 

 

Posted by 제이제이 미스빅로그。

댓글을 달아 주세요